Internet Banking

Za pośrednictwem usługi Internet Banking nasz Klient ma możliwość: łatwego dostępu 24h/dobę do wszystkich rachunków wskazanych przez Klienta niezależnie od miejsca i czasu, dokonywania dowolnych przelewów w tym składki do ZUS i Urzędu Skarbowego, zakładania lokat z rachunku wybranego z listy rachunków w ramach wolnych środków tego rachunku, uzyskiwania informacji o kredytach, składania zleceń okresowych, uzyskiwania informacji o wysokości sald na rachunkach, wydruku potwierdzenia wykonania operacji i wyciągów, obsługę kart debetowych Visa (zastrzeganie kart, zmiana limitów transakcyjnych).

 

Koszyk płatności to miejsce, w którym można zgromadzić operacje, a następnie za pomocą autoryzacji jednym hasłem zlecić ich wykonanie, np. paczka 10 przelewów.

Operacje w koszyku płatności można umieszczać na kilka sposobów:

 • poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (dodaj do koszyka płatności) przy wykonywaniu przelewu jednorazowego, do odbiorcy zdefiniowanego, do ZUS lub podatkowego,
 • import przelewów z pliku w formacie ELIXIR-O lub VideoTEL

Hasła smsowe służą do bezpiecznego potwierdzania operacji na rachunkach w Internet Banking. Jest to wygodna, nowoczesna i bezpieczna alternatywa dla papierowcyh haseł jednorazowych

Hasła smsowe to:

 • bezpieczeństwo (hasło dotyczy tylko jednej, konkretnej operacji i nie może b powtórnie użyte)
 • wygoda (wystarczy Twój telefon komórkowy, nie musisz pamiętać o liście haseł)
 • nowoczesność (obsługa w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę)


Przykładowy SMS z hasłem:
„hasło 123456 dane oper: kwota 100 PLN 2009-01-01 tyt. przelew: opłata za prąd, numer rach. 0918200060…152573567”

W powyższym przykładzie hasło potwierdzając operację to: 123456 był to przelew jednorazowy. Z tytułu przelewu wynika że dotyczył opłaty za prąd w kwocie 100 zł. Zawarty w sms-ie jest również niepełny numer konta 091820060…152573567, z którego dokonywany był przelew w dniu 2009-01-01.

SMS Banking

SMS Banking to usługa dzięki której zyskasz łatwy i szybki dostęp do swoich finansów za pośrednictwem wiadomości SMS.

Usługa SMS Banking umożliwia szybką komunikację Klienta z Bankiem w obu kierunkach:

– automatycznie – wysyłane są wiadomości informujące klienta o:

 • zmianie salda rachunku
 • saldzie na początek dnia
 • otrzymaniu wpłaty
 • wystąpieniu niedozwolonego debetu

DLACZEGO WARTO?

Korzyści wynikające z posiadania usługi SMS Banking to:

 • lepsza i stała kontrola własnych finansów,
 • nieograniczony dostęp do informacji o swoich rachunkach,
 • możliwość korzystania z usługi 24 godziny na dobę, o dowolnej porze,
 • z dowolnego miejsca,
 • oszczędność czasu,
 • wygoda i niezależność.


OPŁATY I PROWIZJE?

Opłaty i pro

 • aktywacja usługi bez opłat
 • koszt wysłanego przez Bank komunikatu 0,25 zł / SMS


JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI SMS Banking?

Aby uzyskać dostęp do usługi SMS Banking wystarczy:
1. posiadać rachunek w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp.
2. wypełnić wniosek o aktywację usługi SMS Banking.

Bezpieczeństwo

Dla Państwa bezpieczeństwa, do zabezpieczenia systemu Internet Banking wykorzystalmy najskuteczniejsze na rynku rozwiązania informatyczne. Najlepsze zabezpieczenia mogą jednak okazać się nieskuteczne, jeżeli komputer Użytkownika będzie niedostatecznie zabezpieczony.

Instrukcja bezpiecznego korzystania z Internet Banking
:

 • Zawsze przed zalogowaniem się do IB, sprawdź czy adres strony w przeglądarce jest prawidłowy. Istnieją repliki stron internetowych, które mogą wykradać hasła. Każdy błąd przy wpisywaniu adresu, może skierować Cię na taką stronę. Dodatkowo zawsze upewnij się czy adres strony zaczyna się od „https://”, a nie „http://”. Prawidłowy adres to: https://login.bssokolow.pl
 • Zawsze przed zalogowaniem sprawdź czy połączenie realizowane jest w bezpiecznym trybie – ikona zamkniętej kłódki (w górnym lub dolnym pasku przeglądarki). Klikając dwukrotnie na kłódkę można obejrzeć certyfikat strony. Upewnij się, że data ważności certyfikatu nie wygasła oraz że jest on wystawiony dla login.bssokolow.pl
 • Tworząc hasło do systemu, postaw na jego jakość, a nie łatwość zapamiętywania. Twoje hasło nie powinno być łatwo skojarzone. Zmieniaj hasło co najmniej raz w miesiącu
 • Nigdy nie odpisuj na e-maile z prośbą o podanie poufnych danych, np. numeru Użytkownika, hasła lub danych osobowych! Pamiętaj, Bank nigdy do Ciebie e-maila z taką prośbą nie wyśle. Jeżeli dostaniesz takiego maila, powiadom o tym bank. Wszystkie informacje i komunikaty dotyczące systemu Internet Banking będą podawane na naszej stronie internetowej lub po zalogowaniu się do systemu IB oraz w placówkach naszego Banku.
 • Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach.
 • Nie przechowuj numeru Użytkownika, hasła i listy haseł jednorazowych w tym samym miejscu.
 • Nie wprowadzaj danych poufnych z komputera, do których dostęp mają również inne osoby, np. w kawiarenkach internetowych.
 • Jeżeli korzystasz z systemu IB zamknij wszystkie inne strony. Do poruszania po IB nie używaj przycisków nawigacyjnych w przeglądarce internetowej (Wstecz, Dalej, Odśwież itp.), nasz system posiada specjalne hiperłącza, które zapewnią Ci sprawne poruszanie się po IB.
 • Kończąc pracę z systemem, zawsze korzystaj z polecenia „Wyloguj”.
 • Często aktualizuj oprogramowanie w swoim komputerze. Aktualizacje (łatki) publikowane przez producentów oprogramowania mają na celu korygowanie luk i błędów w oprogramowaniu. Dbaj o to, aby Twój system operacyjny, przeglądarka internetowa oraz inne programy były zawsze aktualne.
 • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. Nawet bezpłatny program antywirusowy zwiększa Twoje bezpieczeństwo przed atakami z sieci. Często aktualizuj bazę wirusów.
 • Jeżli łącze zostało zerwane (np. z winy operatora) zawsze zaloguj się ponownie i upewnij się czy wszystkie Twoje operacje zostały zarejestrowane.


Przeczytaj dokładnie Instrukcję Użytkownika systemu IB.

Korzystaj bezpiecznie ze swojego konta!