Sesje przelewów ELIXIR w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Małopolskim

Sesje wychodz
ące ELIXIR:
I – do 7:20
II – do 10.50
III – do 14:00

Przelewy ELIXIR złożone po godzinie 14:00 lub w dniu wolnym od pracy realizowane są w następnym dniu roboczym.

Sesje przychodzące ELIXIR:
I – do 12:00
II – do 16:00
III – do 19:00

 

Przelewy wychodzące SORBNET realizowane są w dni robocze w godz. od 7:15 do 15:15.

 

Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp.