O ustawowych wakacjach kredytowych

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach i chcesz zawiesić jego spłatę, sprawdź, czy możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

Od 1 sierpnia 2022 roku można zawiesić spłatę kredytu hipotecznego:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale

Pamiętaj o tym, że…

 • Wakacje kredytowe nie spowodują, że anulujemy wskazane raty kredytu.Wakacje polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania. Za okres wakacji nie zapłacisz odsetek.
 • Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat i składek związanych z ubezpieczeniem. Zapewnij środki na ich spłatę zgodnie z harmonogramem, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.
 • W okresie zawieszenia spłaty Kredytu, realizowane są dyspozycje Kredytobiorcy związane z Umową kredytu, którego spłata została zawieszona.

Informację o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Warunki

Z wakacji kredytowych możesz skorzystać tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego, jeśli łącznie spełniasz te warunki:

 • masz kredyt hipoteczny w złotówkach
 • umowa została zawarta w celu zaspokojenia Twoich potrzeb mieszkaniowych
 • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty
 • wniosek może zostać złożony odrębnie na poszczególne okresy przewidziane Ustawą lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy wakacji kredytowych.

Wniosek o wakacje kredytowe (pobierz)

Bank przyjmuje wnioski od 29.07.2022r., poprzez:

 • złożenie osobiście  Wniosku w Centrali Banku ( Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim , 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 4);
 • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, na adres kredyty@bssokolow.pl

z dopiskiem ‘’ wakacje kredytowe’’ ( załączony do maila Wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym )

 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Centrali Banku – Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim , 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 4,
 • system bankowości elektronicznej IB, poprzez dedykowany elektroniczny formularz Wniosku ;

Wnioski należy składać najpóźniej w dniu spłaty raty kredytu

W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data  doręczenia Wniosku do Banku.

Spłatę Twojego kredytu zawiesimy z dniem, w którym otrzymamy wniosek, a w ciągu 21 dni przekażemy Ci potwierdzenie zawieszenia spłaty.

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego znajdziesz w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z: 

 • publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf