Gwarancje KFG

Oferta dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej), którymi mogą być objęte nowe oraz istniejące kredyty obrotowe lub inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami  de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

 Korzyści dla przedsiębiorców:
  • łatwiejszy dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy m.in. nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
  • oszczędność czasu – wszystkie formalności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,
  • szeroki zakres finansowania,
  • niski koszt zabezpieczenia kredytu

UWAGA! Zmienione warunki gwarancji KFG w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 (obowiązują w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r.)

  • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
  • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
  • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)
  • stawka opłaty prowizyjnej od nowo udzielanych gwarancji wynosi 0% za pierwszy roczny okres gwarancji.

Warunki uzyskania ww. gwarancji