Gwarancje KFG

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Dotychczasowe standardowe parametry gwarancji, jak i tymczasowe warunki jej udzielania wprowadzone, poczynając od 2020 r., w związku z negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii oraz agresji Rosji ulegają zmianie. Od 1 stycznia 2024 r. stałe parametry gwarancji de minimis dla gwarancji udzielonych od tej daty są następujące:

 • maksymalna kwota nowo udzielonej lub podwyższanej gwarancji wynosi do 60% kwoty
  kredytu,
 • maksymalny okres obowiązywania nowych lub przedłużanych gwarancji dla kredytów
  obrotowych wynosi 60 miesięcy, a dla kredytów inwestycyjnych 120 miesięcy,
 • stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji wynosi 0,5% kwoty
  gwarancji.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

  • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),
  • forma pomocy: pomoc de minimis,
 • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub
  inwestycyjnych,
 • wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 5 mln PLN,
 • opłata prowizyjna: 0,5% kwoty gwarancji,
 • okres gwarancji:
  – 60 miesięcy dla kredytów obrotowych,
  – 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy

Warunki uzyskania ww. gwarancji