Korzyści dla klienta :

 • brak opłaty wstępnej – klient nie musi angażować własnych środków
 • zaangażowanie aż do 500 000,- zł netto

Jaki jest czas trwania promocji?

 • Promocja trwa od 2 kwietnia do 30 czerwca bieżącego roku.

Dla kogo przygotowaliśmy promocję?

 • dla klientów kredytowych (nie będących konsumentami)
 • Banków Spółdzielczych zrzeszonych w grupie BPS.

Jakie warunki cenowe otrzyma klient?

 •  obniżona marża,

 

LEASING ZA LOJALNOŚĆ

 

Jakie warunki musi spełnić klient?

 • zawarta umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym zrzeszonym w grupie BPS, która trwa co najmniej 6 miesięcy
 • brak zobowiązań wymagalnych powyżej 30 dni z tytułu ww. umowy
 • podpisanie umowy leasingu w okresie trwania promocji spełniającej poniższe parametry:
 • Przedmiot leasingu: samochody osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
 • Rodzaj leasingu: operacyjny i finansowy podatkowo
 • Waluta: PLN/EUR
 • Minimalna wartość netto przedmiotu lub równowartości w walucie obcej wg kursu średniego NBP z dnia przekazania oferty: 50 000,- zł
 • Jednostkowa maksymalna kwota zaangażowania (wartość netto przedmiotu pomniejszona o opłatę wstępną): 500 000,- zł

Ostatnim warunkiem jest odbiór przedmiotu leasingu potwierdzony ”Protokołem odbioru” z tym zastrzeżeniem, że decydująca dla skorzystania z Promocji jest data zawarcia umowy leasingu w okresie Promocji.

 

W promocji mogą brać udział wyłącznie klienci:

 • którzy nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego (US) lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
 • wobec których nie zostało ogłoszone postępowanie restrukturyzacyjne, nie została ogłoszona upadłość, nie został wobec niech złożony wniosek o upadłość i nie została wszczęty proces likwidacji.
 • którzy nie posiadają negatywnych wpisów w bazach danych o niesolidnych dłużnikach

Co jest nagrodą w promocji?

 • Klient po uruchomieniu umowy otrzyma kartę paliwową ORLEN zasiloną na 300,- zł.

Z powodów formalnych za kartę wystawimy notę księgową na kwotę 1,- zł.

Regulamin promocji.