Szanowni Państwo,

Bank wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych obowiązujące od dnia 01 czerwca  2024r wynikające z przepisów prawa (USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości), wypowiadanie umowy rachunku z powodu AML oraz zmiany porządkowe wynikające z ujednolicenia stosowanej terminologii i procesów.

 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bssokolow.pl oraz w placówkach Banku. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami w placówce Banku.