Rachunek bieżący

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 • swobodne dysponowanie środkami,
 • realizowanie płatności do wysokości salda,
 • uzyskanie kredytu w rachunku.


Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku bankowego:

1. Jednoosobowa działalność:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • pieczątka zgodna z nagłówkiem REGONU,
 • REGON,
 • NIP.


2. Spółka cywilna:

 • dowody osobiste,
 • umowa spółki,
 • REGON,
 • NIP firmy i wspólników,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • pieczątka zgodna z nagłówkiem REGONU.


3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • wyciąg KRS,
 • REGON,
 • NIP,
 • pieczątka zgodna z nagłówkiem REGONU,
 • akt notarialny,
 • dowody osobiste.

Oprocentowanie

Nazwa Produktu

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym) obowiązujące do 05.06.2013 r
.

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym) obowiązujące od 06.06.2013 r
.

Klienci indywidualni

Rachunki w ROR

0,20 %

0,05 %

Rachunki A’Vista

0,20 %

0,05 %

Firmy

Rachunki bieżące i pomocnicze

0,20 %

0,05 %

Rolnicy

Rachunki bieżące

0,00 %

0,00 %