Rachunek bieżący

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 • swobodne dysponowanie środkami,
 • realizowanie płatności do wysokości salda,
 • uzyskanie kredytu w rachunku.

 

 

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku bankowego:

1. Jednoosobowa działalność:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • pieczątka zgodna z nagłówkiem REGONU,
 • REGON,
 • NIP.


2. Spółka cywilna:

 • dowody osobiste,
 • umowa spółki,
 • REGON,
 • NIP firmy i wspólników,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • pieczątka zgodna z nagłówkiem REGONU.


3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • wyciąg KRS,
 • REGON,
 • NIP,
 • pieczątka zgodna z nagłówkiem REGONU,
 • akt notarialny,
 • dowody osobiste.