1 listopada 2019 roku Split payment

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony 1 lipca 2018 roku.

Wykorzystuje się go w tych transakcjach, gdzie nabywca towaru lub usługi jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie nabywca, czyli nadawca przelewu, może zdecydować, czy należność za fakturę chce przekazać w całości na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, czy wykorzystać mechanizm podzielonej płatności i podzielić ją na dwie części, czyli:

  • wartość faktury netto przelać na rachunek rozliczeniowy

  • wartość VAT na specjalny rachunek VAT

staje się obowiązkowy,jeśli na fakturze o łącznej wartości min. 15 tys. zł brutto znajduje się co najmniej jeden towar lub usługa z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Split payment obejmie 150 grup towarów i usług (głównie tych, które do tej pory były objęte odwrotnym obciążeniem, czyli przerzuceniem obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę), m.in. usługi i roboty budowlane, laptopy, procesory, tablety, komputery, telewizory, telefony, węgiel, paliwa opałowe, stal i wyroby ze stali, złom, surowce wtórne oraz części samochodowe.

Dla podatników VAT obowiązkowy split payment to

Więcej obowiązków

  • Niezależnie, czy jesteś sprzedawcą czy nabywcą, musisz mieć rachunek rozliczeniowy dla prowadzonej działalności. Oznacza to, że nie będziesz mógł dla tych celów korzystać ze swojego konta osobistego.

  • Jeśli jesteś sprzedawcą, wartość VAT z faktury otrzymasz na rachunek VAT, to znaczy, że nie będziesz mógł skorzystać z tych pieniędzy na inne cele niż opłaty do urzędu skarbowego.

  • Dodatkowo na każdej fakturze, która ma być opłacona zgodnie ze split payment będziesz musiał umieścić dopisek „mechanizm podzielonej płatności”.

Więcej praw

  • Pieniądze, które znajdują się na Twoim rachunku VAT możesz wykorzystać nie tylko na zapłatę podatku VAT, ale także np. podatku dochodowego, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

  • Poprawi to Twoją płynność finansową i pomoże uniknąć zaległości w podatkach do urzędu skarbowego (gdy błędnie zapłacisz podatek, co spowoduje nadwyżkę na jednym i zaległość na innym podatku, urząd skarbowy sam przeksięguje pieniądze jako opłatę za zaległy podatek).

Konsekwencje finansowe dla nabywcy i sprzedawcy

Jeśli jesteś nabywcą

i opłacisz fakturę z naruszeniem split payment to od 1 stycznia 2020 roku nie będziesz mógł zaliczyć tego wydatku do kosztu uzyskania przychodu.

Jeśli jesteś sprzedawcą

i wystawiasz faktury VAT musisz pamiętać, że wg nowych przepisów masz obowiązek umieszczania na fakturze informacji o zastosowaniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Jeśli tego nie zrobisz, możesz ponieść konsekwencje finansowe w postaci dodatkowej należności, która wynosi 30% VAT-u, wynikającego z błędnej faktury.

Zmiany w split payment wprowadzają także możliwość opłacenia wielu faktur jednym komunikatem przelewu pod warunkiem, że zostały wystawione przez jednego sprzedawcę.

O czym musisz pamiętać?

  • Przelew musi zawierać całą kwotę VAT wskazaną na tych fakturach.

  • Okres, dla którego możesz zebrać wszystkie faktury, musi wynosić co najwyżej miesiąc.

  • Gdy opłacasz kilka faktur jednym przelewem w bankowości internetowej lub mobilnej z wykorzystaniem split payment, musisz wskazać okres, za który zlecasz te płatności.