1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało białą listę podatników VAT (tzw. white list).

Biała lista zawiera informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania, statusu podatnika VAT oraz numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Baza jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Od 1 stycznia 2020 roku wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie groziła konsekwencjami, co oznacza, że zapoznanie się z białą listą jest ważne zarówno dla sprzedawcy (odbiorcy przelewu), jak i dla nabywcy towaru i usługi (nadawcy przelewu).

Jeśli jesteś nabywcą towaru lub usługi (i nadawcą przelewu):

Gdy robisz przelewy za kupione towary lub usługi musisz sprawdzić, czy numer rachunku, na który robisz przelew, to ten sam, który znajduje się na białej liście. Dla celów dowodowych musisz archiwizować dokument, który potwierdzi, że sprawdziłeś rachunek w wykazie, może to być np. wydruk lub zrzut ekranu.

  • Jakie konsekwencje możesz ponieść za przelew na inny rachunek sprzedawcy niż wskazany na białej liście?
  • Jeśli wartość na fakturze jest wyższa niż 15 tys. zł brutto, to nie rozliczysz tej kwoty w kosztach uzyskania przychodu.

Będziesz solidarnie odpowiadać ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która wynika z wystawionej na Ciebie faktury.

Kiedy nie poniesiesz konsekwencji?

  • Rachunek bankowy sprzedawcy, na który zrobiłeś przelew był wskazany na białej liście w dniu przelewu.
  • W ciągu trzech dni od zlecenia przelewu zgłosisz we właściwym dla sprzedawcy urzędzie skarbowym, że zrobiłeś przelew na inny rachunek niż wskazany na białej liście,
  • Zrobiłeś przelew do sprzedawcy towaru lub usługi na rachunek inny niż wskazany na białej liście, ale korzystałeś z mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

 

 

Jeśli jesteś sprzedawcą towaru lub usługi (i odbiorcą przelewu):

Musisz zadbać o to, żeby na białej liście znalazły się aktualne informacje dotyczące Twojej działalności, także numer rachunku bankowego, na który mają wpływać płatności od Twoich kontrahentów.

Sprawdź rachunki swoich kontrahentów, aby uniknąć konsekwencji finansowych

Biała lista jest publikowana na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Informacje o Twojej działalności lub o działalności kontrahenta odszukasz wpisując jedną z poniższych danych:

  • numer NIP,
  • numer REGON,
  • nazwę firmy lub jej fragment, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko,
  • numer rachunku.

Jak sprawdzić czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście podatników VAT ?

Klienci Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp., mogą zweryfikować rachunek kontrahenta na białej liście podatników VAT, prowadzonej przez Ministerstwo Finansów.

Opcja dostępna jest w serwisie Internet Banking w trakcie tworzenia przelewów.