Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.07.2023r. obowiązują nowe zasady procesowania transakcji niskokwotowych realizowanych internetowo

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5