Zmiany w taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w walucie obcej i krajowej

Zmiany obowiązujące od 01.03.2021r.
Zmiany obowiązujące od 01.01.2021r.


Zmiany w taryfie od 01.04.2021r. wynikające z wprowadzenia do oferty Banku rachunków walutowych w walucie EUR
Zmiany w taryfie od 01.04.2021r. wynikające z wprowadzenia do oferty Banku rachunków walutowych w walucie EUR