Zmiany w taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w walucie obcej i krajowej

Zmiany w taryfie od 28.06.2021r. wynikające z wprowadzenia do oferty Banku usługi BLIK.