Szczegółowy wykaz zmian w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp

Zmiany będą obowiązywać od 01.03.2021r.
Zmiany będą obowiązywać od 01.01.2021r.