W sezonie wiosennym w Generali Agro ochroną można objąć takie uprawy jak: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców.

Rolnik może ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybrać dopasowany do swoich potrzeb zakres ubezpieczenia spośród kilku pakietów ubezpieczeń:

 • grad;
 • grad, przymrozki wiosenne;
 • grad, deszcz nawalny, huragan;
 • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można w Generali Agro objąć ochroną od ryzyka gradu i – co najważniejsze – zabezpieczyć je zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecznie wpływają na ubytek w plonie. Ochrona ta pozwala pokryć straty dla warzyw i owoców zdyskwalifikowanych przez odbiorców jako najwyższej jakości plon handlowy.

Wiosenne uprawy z e-kodem 2023

Ubezpiecz wiosną uprawy, maszyny i zyskaj do 300 zł na zakupy!

Wiosną możesz ubezpieczyć swoje uprawy, maszyny i cieszyć się solidną ochroną ubezpieczeniową. Dzięki naszej nowej akcji promocyjnej – „Wiosenne uprawy z e-kodem 2023” – możesz też zyskać aż 2 e-kody na zakupy, każdy z nich o wartości 150 zł. Jak to zrobić?

Jak zyskać pierwszy e-kod?

Pierwszy e-kod otrzymasz, jeśli spełnisz następujące warunki:

 • wykupisz w czasie trwania promocji (20.03-30.06.2023 r.) ubezpieczenie upraw ze składką minimum 200 zł (bierzemy pod uwagę składkę płatną przez Ciebie jako ubezpieczającego),
 • opłacisz składkę wynikającą z polisy,
 • wypełnisz w i-Rolniku formularz „Wiosenne uprawy z e-kodem 2023” (dostępny po zalogowaniu do serwisu).

Jak zyskać drugi e-kod?

Drugi e-kod otrzymasz, jeśli jeśli w czasie promocji (20.03-30.06.2023 r.) wykupiłeś lub wykupisz dodatkowo nowe ubezpieczenie maszyn rolniczych w ramach produktu Generali Agro Ekspert lub Sprzęt Rolniczy ze składką minimum 200 zł i dokonasz płatności za polisę. Nowe ubezpieczenie to takie, które nie jest kontynuacją, wznowieniem trwającej umowy na kolejny okres ubezpieczenia.

 

Regulamin akcji

Atrakcje na wiosnę

 • Dla producentów buraków cukrowych – dodatkowy ryczałt. Gdy na ich polach wystąpi szkoda w wyniku gradobicia, deszczu nawalnego lub huraganu, a jej wysokość nasi rzeczoznawcy oszacują na poziomie większym niż 25% ubytku plonu głównego, wypłacimy dodatkowy ryczałt w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, który pokryje szkody jakościowe polegające na obniżonej polaryzacji.
 • Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ryzyku ognia, które – w przypadku spalenia plonu głównego – daje możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Ryczałt zostanie wypłacony niezależnie od przyczyny powstania pożaru.
 • Odpowiedzialność za szkody spowodowane erozją wietrzną w ryzyku huraganu. To wyjątkowo groźne dla upraw zjawisko, które może skutkować zawianiem roślin lub uszkodzeniem liści czy pędów, zwłaszcza we wczesnych fazach rozwojowych.
 • Ubezpieczenie ziemiopłodów na polisie uprawowej chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru są 3 warianty zależne od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta.
 • Ubezpieczenie rolnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na polisie uprawowej w atrakcyjnej cenie. NNW obowiązuje przez całą dobę, na całym świecie, w pracy, jak i w życiu prywatnym.
 • Program rabatowy dla lojalnych klientów – Agro Program. W ramach programu klient otrzymuje punkty za zakup produktów Generali Agro, które przy kolejnych, nowych ubezpieczeniach pozwolą na obniżenie składki. Zebrane punkty upoważniają do naliczenia do 10% zniżki w składce za nowe ubezpieczenie Generali Agro z pewnymi wyłączeniami. Jeśli klient będzie miał aktywne punkty na swoim koncie, przy ubezpieczeniu upraw jego składka zostanie automatycznie obniżona.
 • Promocja „Wiosenne uprawy z e-kodem 2023”.