Nasz Bank oferuje Państwu nowe usługi w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych wraz z Generali.

ROLNICTWO

Ubezpieczenia

Ochrona gospodarstwa rolnego
Uprawy
Budynki
Maszyny
Zwierzęta gospodarskie
i wiele więcej...

Dowiedź się więcej...

SAMOCHÓD

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie samochodu
OC
AC
NNW
Ochrona szyb
i inne...

Dowiedź się więcej...

DOM I MIESZKANIE

Ubezpieczenia

Ubezpiecz swój dom lub mieszkanie
Assistance w domu
Szkody przepięciowe
Ochrona mienia od rabunku
Ubezpieczenie instalacji OZE
i wiele innych...

Dowiedź się więcej...

ZDROWIE I ŻYCIE

Ubezpieczenia

Ubezpiecz swoje zdrowie
i życie

Zabezpieczenie spłaty kredytów
Ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie Twoich dzieci
i wiele innych...

Dowiedź się więcej...

PODRÓŻ

Ubezpieczenia

Ubezpiecz swoją podróż
i wakacje

Zwrot kosztów leczenia poza granicami Polski
Pomoc finansowa w przypadku kradzieży lub utraty bagażu
i wiele innych...

Dowiedź się więcej...

OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenia

Ubezpiecz swoje prawa
Pokrycie kosztów poręczenia majątkowego
Telefoniczne doradztwo i porady prawne on-line
Duży zakres spraw możliwych do ubezpieczenia

Dowiedź się więcej...