Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe gwarantujące zwrot kosztów prowadzonych przez ubezpieczonego sporów prawnych – zwracany jest koszt Adwokata, Radcy Prawnego i inne koszty sądowe. Otrzymujesz również dostęp do telefonicznej porady prawnej. Zadbaj o swoje prawa i portfel już dziś – nie martw się wysokimi rachunkami.

OCHRONA PRAWNA

CO OFERUJEMY

 • szybki i łatwy dostęp do wyspecjalizowanych usług prawnych, natychmiastowa pomoc Prawnika
 • telefoniczna porada prawna, która może być potwierdzona pisemną opinią prawną
 • wysokie sumy ubezpieczenia dające ochronę nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych spraw
 • brak limitów ilości prowadzonych spraw w ramach jednej polisy
 • możliwość skorzystania z rekomendowanej listy Adwokatów i Radców Prawnych w ramach określonych specjalizacji
 • brak karencji w zakresie prawa karnego i dochodzenia odszkodowań
 • dochodzenie odszkodowań z pomocą Adwokata lub Radcy Prawnego bez konieczności płacenia wysokich prowizji
 • ochrona umów zawieranych w życiu codziennym (od umowy sprzedaży po umowy bardziej skomplikowane, np. bankowe)
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także dzieci oraz partnera ubezpieczonego w zależności od wybranego wariantu Ochrony Prawnej

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w poniższych wariantach, odnoszących się do różnych sfer życia Ubezpieczonego:

 • Ochrona Prawna Auto,
 • Ochrona Prawna Rodzina,
 • Ochrona Prawna Biznes,
 • Ochrona Prawna Agro,
 • Ochrona Prawna Nieruchomości.

 

Zakres rekompensowanych kosztów obejmuje m.in.:

 • koszt telefonicznej porady prawnej,
 • koszt wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego,
 • koszty sądowe wraz z należnościami dla świadków i biegłych,
 • koszty procesu poniesione przez stronę przeciwną,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • koszty postępowania administracyjnego,
 • koszty podróży do sądów zagranicznych.