Rachunek walutowy w EUR

Rachunek walutowy w EUR służy do gromadzenia środków pieniężnych w walucie EUR oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w związku z wykonywaną działalnością.

Korzyści:

  • wysyłanie i otrzymywanie przelewów z zagranicy bez przewalutowań
  • przeprowadzanie bezgotówkowej wymiany walut (w przypadku posiadania rachunku PLN)
  • wpłaty i wypłaty w walutach obcych
  • wygodny dostęp poprzez bankowość internetową oraz aplikację mobilną
  • możliwość wydania kart płatniczej Visa Biznes Walutowa Euro

Posiadasz rachunek rolniczy oraz konto walutowe w naszym Banku ? Skorzystaj z opcji kantor online.