Rachunek rolniczy

Posiadanie rachunku rolniczego umożliwia:

  • gromadzenie środków pieniężnych,
  • prowadzenie bieżących rozliczeń w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  • swobodne dysponowanie środkami,
  • realizowanie płatności do wysokości salda,
  • uzyskanie kredytu w rachunku.


Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku bankowego:

  • regon
  • nakaz podatkowy
  • dowód osobisty
  • dezyzje o nadaniu NIP