Obsługa zleceń dewizowych realizowana jest w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp w systemie międzynarodowej telekomunikacji finansowej „SWIFT”.
Przelewy dewizowe: Jeżeli chcemy otrzymać przelew na konto w BS Sokołów Młp, nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać kontrahentowi następujące dane:

  • adresat przekazu: Bank BPS S.A.,
  • kod SWIFT-owy : POLUPLPR,
  • rachunek beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego IBAN, tj. rachunek NRB poprzedzony literami „PL” (razem: 28 znaków) np.: PL2191820061234567891234567, beneficjenta: Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
  • dane posiadacza rachunku w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp.

Polecenie wypłaty: Polecenie wypłaty oznacza skierowanie do banku (tzw. zlecenie polecenia wypłaty) albo otrzymanie z banku (tzw. polecenie wypłaty) zlecenia wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Dyspozycja przelewu zawiera numer konta beneficjenta w standardzie IBAN oraz adres BIC banku , co jest równoznaczne z podaniem adresu swiftowego banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz.

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

Kursy walut stosowane do rozliczeń przekazu dewizowego są udostępniane w lokalach Banku.