Podstawowy Rachunek Płatniczy

Konto dla klientów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej w żadnym Banku lub SKOK-u.

Korzyści:

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki z obcych bankomatów w kraju
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji obejmujących:
  • polecenie przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki
  • polecenie przelewu w systemie Elixir
  • zlecenie stałe
 • 0 zł za kartę płatniczą wydaną do konta
 • 0 zł za wypłaty z ponad 3800 bankomatów w Polsce
 • 0 zł za transakcje BLIK

 

Szczegóły:

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy
Brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego.
Brak możliwości skorzystania z Debetu na koncie lub Limitu odnawialnego.
Podstawowy rachunek płatniczy można otworzyć wyłącznie w oddziale Banku.