Uniwersalny kredyt hipoteczny

Oferujemy kredyt udzielany osobom fizycznym na dowolny cel. Udzielany jest w polskich złotych. Okres kredytowania do 15 lat. Podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka. Mksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem spłaty kredytu. Oprocentowanie zmienne ustalane w oparciu o Wibor 3M + marża banku.