Kredyt w ROR

  • okres kredytowania – 12 miesięcy,
  • maksymalna kwota kredytu tj. 10-krotność wpływów (z osiąganych dochodów) na ROR obliczana jako średnia z ostatnich 3 m-cy,
  • na dowolny cel,
  • oprocentowanie zmienne,
  • przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na rachunku,
  • każda wpłata na ROR pomniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i powoduje że odnawia się on o spłaconą część i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie 12 m-cy