Skorzystaj z oferty Kredytu gotówkowego ON-LINE na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Na dowolny cel, bez wychodzenia z domu.

Weź kredyt przez Internet!

 

Złóż wniosek kredytowy przez naszą stronę internetową, poznaj ofertę, podpisz umowę. Wszystko 100 proc. online – wygodnie, sprawnie i bezpiecznie. Jednym kliknięciem przejdź do eWniosku, na początku sprawdź warunki swojego kredytu, potem wypełnij formularz, a swoją tożsamość potwierdź przy wykorzystaniu „selfie”. Nie musisz przychodzić do Banku. Zdecyduj kiedy i gdzie złożysz wniosek, podpiszesz umowę oraz wypłacisz pieniądze.

 • Kwota od 1 000 zł do 20 000 zł
 • Oprocentowanie 8,99 %
 • Prowizja 0 % zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia na życie wraz z ochroną od utraty pracy Uczestnika, w ramach oferty dostępnej w Banku.
 • Okres kredytowania do 36 miesięcy
 • Minimum formalności
 • 100% online

Jak wziąć kredyt gotówkowy online?

 • Kliknij w przycisk Weź kredyt i przejdź do eWniosku
 • Wybierz oddział, który będzie Cię obsługiwał
 • Przygotuj dowód osobisty
 • Przygotuj dokumenty potwierdzające Twój dochód
 • Przygotuj telefon komórkowy
 • Upewnij się, że masz dobre oświetlenie i nie stracisz połączenia z Internetem
 • Na teraz to wszystko – eWniosek poprowadzi Cię dalej…

 

Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest oparciu o dochody uzyskiwane z tytułu:

Umowa o prace

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wraz z wyciągiem z osobistego rachunku bankowego za okres ost. pełnego m-ca, zawierającym co najmniej informację o wpływach wynagrodzenia (ksero potwierdzone przez przedstawiciela Banku za zgodność z oryginałem) lub plik z historią osobistego rachunku bankowego za okres ost. pełnego m-ca, zawierającą co najmniej informację o wpływach wynagrodzenia, przekazany drogą e-mail z adresu wskazanego we wniosku kredytowym.

Emerytury lub renty

Decyzja o przyznaniu emerytury/renty/świadczenia lub ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury/renty/świadczenia lub zaświadczenie z organu rentowego o wysokości otrzymywanej emerytury/ renty/ świadczenia.

Zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie/umowy o dzieło ( minimum 24 miesiące)

Roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni, z prezentatą US lub z urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) lub dowodem nadania listem poleconym, umowa/y o dzieło, / umowa/y zlecenie, potwierdzające uzyskiwanie przychodów, ich wysokość i regularność (np. raz na miesiąc lub raz na kwartał) w okresie ostatnich 12 m-cy lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 12 m-cy na formularzu banku.

Prowadzenia działalności gospodarczej (przez minimum 36 miesięcy)

Uproszczona księgowość:
PIT za rok poprzedzający rok ubiegły
PIT za rok ubiegły (jeżeli wniosek składany jest przez Wnioskodawcę po 30 IV danego roku)
lub
Księga przychodów i rozchodów z rok ubiegły podpisana przez Wnioskodawcę,
Księga przychodów i rozchodów za okres bieżący podpisana przez Wnioskodawcę,
Tabela amortyzacji środków trwałych z analizowanych okresów (jeżeli w ocenie uwzględniana jest amortyzacja).

Pełna księgowość:
PIT za rok poprzedzający rok ubiegły
PIT za rok ubiegły, jeżeli wnioskodawca złożył PIT za rok ubiegły w US (PIT składany jest przez Wnioskodawcę do 30 IV danego roku)
lub
Rachunek zysków i strat, bilans – aktywa i pasywa za ostatni rok
Rachunek zysków i strat, bilans – aktywa i pasywa za okres bieżący
Rachunek zysków i strat z 3 analizowanych podokresów (jeśli w ocenie uwzględniana jest amortyzacja)

Dokumentacja rejestrowa:
Zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z zobowiązaniami publiczno-prawnymi(oryginał lub wersja elektroniczna z podpisem elektronicznym)
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Odpis z KRS.

 
Jeśli osiągasz dochody z kilku źródeł możesz załączyć kilka dokumentów potwierdzających dochody.
Elastyczność naszego kredytu pozwala Ci wybrać rodzaj rat (równe lub malejące), a nawet dzień ich spłaty (wybierasz czy wolisz spłacać na początku, w środku czy pod koniec miesiąca).

Po weryfikacji danych i ocenie zdolności kredytowej, otrzymasz drogą elektroniczną gotową umowę do podpisania, a środki przelejemy na Twój rachunek bankowy.

 

 

 
 

Przydatne informacje:

Kredyt gotówkowy wnioskowany za pośrednictwem kanału internetowego
(RRSO 14,09 % dla reprezentatywnego przykładu*)
*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,09 %, ,całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 24.083,75 zł, oprocentowanie stałe 8,99% w skali roku ,całkowity koszt kredytu 4.083,75 (w tym prowizja 0 zł , odsetki 2.888,75 zł, ubezpieczenie na życie 475,00 zł, ubezpieczenie od utraty pracy 720,00 zł ) 36 miesięcznych rat (35 po 637,45 zł i ostatnia wyrównująca 578,00 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 07-04-2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.