Skorzystaj z Promocji Kredytu mieszkaniowo- hipotecznego „1/2 WIBOR’’

Promocja trwa od 22.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

Szukasz finansowania na zakup nieruchomości – domu lub mieszkania, działki budowlanej?
A może potrzebujesz pieniędzy na budowę domu?
To nasz kredyt mieszkaniowo hipoteczny  jest dla Ciebie, teraz na promocyjnych warunkach.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 Na jaki cel możesz wziąć kredyt?

 • Na zakup nieruchomości (mieszkania, domu lub działki) z rynku pierwotnego i wtórnego
 • Na budowę , rozbudowę, modernizację lub remont domu

Promocja „1/2 WIBOR ” oznacza obniżenie stawki WIBOR o 50% przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy kredytu mieszkaniowo-hipotecznego w Wariancie promocyjnym. Obniżony o 50% WIBOR 3M (z dnia 22.08.2022r.) wynosi 3,525%. W takim przypadku oprocentowanie wynikowe kształtuje się na poziomie 5,025%.

 

Warunki obligatoryjne:

Produkty bankowe obligatoryjne w okresie 24 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy kredytu mieszkaniowo-hipotecznego w Wariancie promocyjnym:

 • posiadanie Rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Małopolskim wraz z kartą debetową wydaną do ww. ROR, aktywny dostęp do bankowości elektronicznej dotyczący ww. ROR;
 • zapewnienie wpływu środków pieniężnych na rachunek ROR w wysokości nie mniej niż 2 000,00 zł w każdym miesiącu kalendarzowym oraz  dokonanie w każdym miesiącu kalendarzowym przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych, kartą debetową przypisaną do ww. rachunku ROR;
 • zawarcie Kredytu  w ROR w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Małopolskim z limitem w kwocie równej lub większej 1 000 zł;
 • dokonanie cesji praw na rzecz Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim z umowy ubezpieczenia nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu od ognia i innych zdarzeń losowych, zawarta z Zakładem Ubezpieczeń współpracującym z Bankiem w ramach oferty dostępnej w Banku.

 

 • Okres spłaty do 25 lat
 • Możliwość sfinansowania aż do 80% wartości nieruchomości
 • Raty równe lub malejące z oprocentowaniem zmiennym (WIBOR 3M + marża )
 • Kredyt udzielany w PLN
 • Minimalny wkład własny 20%
 • Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń
RRSO 8,27%* (zobacz reprezentatywny przykład)

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,27 % przy założeniach: całkowita kwota kredytu: 170 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu :w okresie trwania promocji: 5,025% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stawki bazowej kredytu (stawka zmienna 1/2 WIBOR 3M: 3,525 %) i marży Banku w wysokości 1,50 p.p, po okresie promocji: 8,55 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stawki bazowej kredytu (stawka zmienna WIBOR 3M: 7,05 %) i marży Banku w wysokości 1,50 p.p. równa rata miesięczna, 24 raty w wysokości 996,28 PLN, 275 rat w wysokości 1.350,51 PLN ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1.280,50 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 229.154,47 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 226.581,47 PLN, prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1,00 % kwoty kredytu wynosząca: 1.700,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN, koszt wpisu hipoteki 200,00 PLN, koszt ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości ( składka roczna 177,00 zł.) w okresie trwania promocji 354,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR 5,00 PLN w okresie trwania promocji 120,00 PLN, suma opłat miesięcznych karta 2,50 PLN w w okresie trwania promocji 60,00 PLN, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w ROR ,60,00 PLN płatna w każdym roku trwania umowy, w okresie trwania promocji 120,00 PLN, zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim klient indywidualny.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów:

 • koszt wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 399.154,47 PLN

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kredytobiorca może jednorazowo zawnioskować o promocyjne obniżenie stawki WIBOR o 50%, na warunkach określonych w Regulaminie promocji kredytu mieszkaniowo-hipotecznego ½ Wibor.

Kalkulacja zakłada korzystanie przez Kredytobiorcę w Banku w okresie trwania promocji z: obniżonej stawki WIBOR 3M o 50%, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „ROR ” na który w każdym miesiącu okresu trwania promocji odnotowane zostaną wpływy nie mniej niż kwota 2 000,00 zł, karty debetowej, kredytu w ROR z limitem 1000zł, ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim.

Powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kalkulacja została dokonana na dzień 22 sierpnia 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegółowe informacje o kredycie dostępne są Banku. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.

Promocja ważna do 31-12-2022 r.

Regulamin Promocji Kredytu mieszkaniowo- hipotecznego „1/2 WIBOR’’

Wniosek dla promocji Kredytu mieszkaniowo- hipotecznego „1/2 WIBOR

Marzysz o własnym domu, mieszkaniu lub działce, a może myślisz o remoncie lub spłacie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku? Sam zdecyduj. My pomożemy Ci w realizacji tej decyzji!

Nowa lepsza oferta kredytu mieszkaniowo-hipotecznego, która spełni Twoje marzenia o własnym lokum!

Rozliczenie transz kredytu związanych z budową/ rozbudową /przebudową budynku mieszkalnego wyłącznie
na podstawie zdjęć z inspekcji nieruchomości i wpisów w dzienniku budowy – bez dodatkowych opłat

 • niskie oprocentowanie – WIBOR 3M + marża 1,5 p.p.
 • prowizja za udzielenie kredytu – tylko 1%

Warunki kredytowania:

 • długi okres kredytowania (do 25 lat),
 • możliwość karencji w spłacie kapitału ( maksymalnie 24 m-ce)
 • finansowanie do 80% wartości inwestycji,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 • możliwość spłaty kredytu w ratach malejących lub równych
 • oprocentowanie zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M oraz marżę określoną przez Bank
RRSO 9.04%* (zobacz reprezentatywny przykład)

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,04% przy założeniach: całkowita kwota kredytu: 170 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,55 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stawki bazowej kredytu (stawka zmienna WIBOR 3M: 7,05 %) i marży Banku w wysokości 1,50p.p.Równa rata miesięczna: 299 rat w wysokości 1.375,05 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1.371,04 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 244.429,99 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 242.510,99 PLN, prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1,00 % kwoty kredytu wynosząca: 1.700,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN, koszt wpisu hipoteki 200,00 PLN;

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów:

 • koszt ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości
 • koszt wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

 Koszty nie uwzględnione w RRSO:

 • koszt prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania ) 1500,00 PLN ( jeśli Klient zdecyduje się na założenie rachunku w Banku).Koszty mogą ulec zmianie wraz ze zmianą Taryfy;

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 414.429,99 PLN

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 22 sierpnia 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Nie zwlekaj!! Zadzwoń, napisz lub zgłoś się do nas! (adresy i nr telefonów dostępne są w zakładce Kontakt lub kliknij w ten link)

Określ wysokość kredytu jakiego potrzebujesz, a my sprawdzimy zdolność kredytową i przekażemy Ci decyzję.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Regulamin kredytu mieszkaniowo – hipotecznego