Skorzystaj z Promocji Kredytu mieszkaniowo- hipotecznego „1/2 WIBOR’’

Promocja trwa od 22.08.2022 r. do 31.03.2023 r.

Szukasz finansowania na zakup nieruchomości – domu lub mieszkania, działki budowlanej?
A może potrzebujesz pieniędzy na budowę domu?
To nasz kredyt mieszkaniowo hipoteczny  jest dla Ciebie, teraz na promocyjnych warunkach.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 Na jaki cel możesz wziąć kredyt?

 • Na zakup nieruchomości (mieszkania, domu lub działki) z rynku pierwotnego i wtórnego
 • Na budowę , rozbudowę, modernizację lub remont domu

Promocja „1/2 WIBOR ” oznacza obniżenie stawki WIBOR o 50% przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy kredytu mieszkaniowo-hipotecznego w Wariancie promocyjnym. Obniżony o 50% WIBOR 3M (z dnia 2.01.2023r.) wynosi 3,51%. W takim przypadku oprocentowanie wynikowe kształtuje się na poziomie 5,01%.

 

Warunki obligatoryjne:

Produkty bankowe obligatoryjne w okresie 24 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy kredytu mieszkaniowo-hipotecznego w Wariancie promocyjnym:

 • posiadanie Rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Małopolskim wraz z kartą debetową wydaną do ww. ROR, aktywny dostęp do bankowości elektronicznej dotyczący ww. ROR;
 • zapewnienie wpływu środków pieniężnych na rachunek ROR w wysokości nie mniej niż 2 000,00 zł w każdym miesiącu kalendarzowym oraz  dokonanie w każdym miesiącu kalendarzowym przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych, kartą debetową przypisaną do ww. rachunku ROR;
 • zawarcie Kredytu  w ROR w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Małopolskim z limitem w kwocie równej lub większej 1 000 zł;
 • dokonanie cesji praw na rzecz Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim z umowy ubezpieczenia nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu od ognia i innych zdarzeń losowych, zawarta z Zakładem Ubezpieczeń współpracującym z Bankiem w ramach oferty dostępnej w Banku.

 

 • Okres spłaty do 25 lat
 • Możliwość sfinansowania aż do 80% wartości nieruchomości
 • Raty równe lub malejące z oprocentowaniem zmiennym (WIBOR 3M + marża )
 • Kredyt udzielany w PLN
 • Minimalny wkład własny 20%
 • Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń
RRSO 9,04%* (zobacz reprezentatywny przykład)

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,04 % przy założeniach: całkowita kwota kredytu: 250 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu :w okresie trwania promocji: 5,01% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stawki bazowej kredytu (stawka zmienna 1/2 WIBOR 3M: 3,51 %) i marży Banku w wysokości 1,50 p.p, po okresie promocji: 8,52 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stawki bazowej kredytu (stawka zmienna WIBOR 3M: 7,02 %) i marży Banku w wysokości 1,50 p.p. równa rata miesięczna, w okresie promocji 1.945,01 PLN, po okresie promocji równa rata miesięczna w wysokości 2.032,28 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 361.461,63 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 357.994,63 PLN, prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1,00 % kwoty kredytu wynosząca: 2.500,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN, koszt wpisu hipoteki 200,00 PLN, koszt ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości ( składka roczna 224,00 zł.) w okresie trwania promocji 448,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR 5,00 PLN w okresie trwania promocji 120,00 PLN, suma opłat miesięcznych karta 2,50 PLN w okresie trwania promocji 60,00 PLN, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w ROR ,60,00 zł. płatna w każdym roku trwania umowy, w okresie trwania promocji 120,00 zł, zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim klient indywidualny.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów:

 • koszt wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 611.661,63 PLN

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kredytobiorca może jednorazowo zawnioskować o promocyjne obniżenie stawki WIBOR o 50%, na warunkach określonych w Regulaminie promocji kredytu mieszkaniowo-hipotecznego ½ Wibor.

Kalkulacja zakłada korzystanie przez Kredytobiorcę w Banku w okresie trwania promocji z: obniżonej stawki WIBOR 3M o 50%, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „ROR ” na który w każdym miesiącu okresu trwania promocji odnotowane zostaną wpływy nie mniej niż kwota 2 000,00 zł, karty debetowej, kredytu w ROR z limitem 1000zł, ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim.

Powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kalkulacja została dokonana na dzień 2 stycznia 2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegółowe informacje o kredycie dostępne są Banku. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.

Promocja ważna do 31-03-2023 r.

Regulamin Promocji Kredytu mieszkaniowo- hipotecznego „1/2 WIBOR’’

Wniosek dla promocji Kredytu mieszkaniowo- hipotecznego „1/2 WIBOR

Marzysz o własnym domu, mieszkaniu lub działce, a może myślisz o remoncie lub spłacie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku? Sam zdecyduj. My pomożemy Ci w realizacji tej decyzji!

Nowa lepsza oferta kredytu mieszkaniowo-hipotecznego, która spełni Twoje marzenia o własnym lokum!

Rozliczenie transz kredytu związanych z budową/ rozbudową /przebudową budynku mieszkalnego wyłącznie
na podstawie zdjęć z inspekcji nieruchomości i wpisów w dzienniku budowy – bez dodatkowych opłat

 • niskie oprocentowanie – WIBOR 3M + marża 1,5 p.p.
 • prowizja za udzielenie kredytu – tylko 1%

Warunki kredytowania:

 • długi okres kredytowania (do 25 lat),
 • możliwość oprocentowania stałego przez 60 m-cy od dnia zawarcia umowy
 • możliwość karencji w spłacie kapitału ( maksymalnie 24 m-ce)
 • finansowanie do 80% wartości inwestycji,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 • możliwość spłaty kredytu w ratach malejących lub równych
 • oprocentowanie zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M oraz marżę określoną przez Bank

 

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny z oprocentowaniem stałym*

RRSO 9,51%* (zobacz dla reprezentatywnego przykładu) oprocentowanie okresowo-stałe

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,51% przy założeniach: całkowita kwota kredytu: 250 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu w pierwszych 60 miesiącach : 9,48 % w skali roku , a następnie oprocentowanie zmienne 8,52% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stawki bazowej kredytu (stawka zmienna WIBOR 3M: 7,02 %) i marży Banku w wysokości 1,50%. W okresie oprocentowania okresowo stałego równa rata miesięczna: 2 180,77 PLN, łączna liczba rat: 60, w okresie oprocentowania zmiennego równa rata miesięczna 2 037,53 PLN, łączna ilość rat 240. Łączna ilość rat w obu okresach 300. Całkowity koszt kredytu 372.571,09 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 369.852,09 PLN, prowizja niekredytowana od kwoty przyznanego kredytu: 1,00 % kwoty kredytu wynosząca: 2.500,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN, koszt wpisu hipoteki 200,00 PLN;

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów:
-koszt ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości
-koszt wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 619.852,09 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej , oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 2 stycznia 2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym**

RRSO 9,00%** (zobacz dla reprezentatywnego przykładu) oprocentowanie zmienne

**Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,00% przy założeniach: całkowita kwota kredytu: 250 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,52 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stawki bazowej kredytu (stawka zmienna WIBOR 3M: 7,02 %) i marży Banku w wysokości 1,50%. Równa rata miesięczna: 299 rat w wysokości 2.017,22 PLN, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1.978,10 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 357.845,88 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 355.126,88 PLN, prowizja niekredytowana od kwoty przyznanego kredytu: 1,00 % kwoty kredytu wynosząca: 2.500,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN, koszt wpisu hipoteki 200,00 PLN;

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów:
-koszt ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości
-koszt wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 607.845,88 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 2 stycznia 2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Nie zwlekaj!! Zadzwoń, napisz lub zgłoś się do nas! (adresy i nr telefonów dostępne są w zakładce Kontakt lub kliknij w ten link)

Określ wysokość kredytu jakiego potrzebujesz, a my sprawdzimy zdolność kredytową i przekażemy Ci decyzję.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Regulamin kredytu mieszkaniowo – hipotecznego