Bezpieczny Kredyt Mój DOM – 2%

Szukasz finansowania dla swojej pierwszej nieruchomości – planujesz zakup mieszkania, działki budowlanej albo budowę domu? Skorzystaj z Bezpiecznego Kredytu z dopłatami do rat w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, znacząco niższe comiesięczne koszty kredytowania Twojej pierwszej nieruchomości.
 

Dlaczego Bezpieczny Kredyt Mój DOM
⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 2% ⇦⇦⇦⇦⇦⇦
w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Małopolskim?
 

Szybka decyzja kredytowa

 • Proste zasady 

Niskie koszty kredytu

 • RRSO tylko 4,15% z dopłatą do rat

Szeroki zakres finansowania

 • zakup mieszkania,
 • budowa/zakup domu


Kto może ubiegać się o kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie ?

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

 

Zasady Bezpiecznego Kredytu

 • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
  • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
  • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
 • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
   • 500 tys. zł, a
   • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu, ,
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
   • 600 tys. zł
   • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu
 • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
 • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie  obowiązuje limit ceny 1 m2.
 • Formuła oprocentowania kredytu:
  • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
  • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
 • System spłaty rat:
  • w okresie dopłat raty są malejące,
  • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

 

Zasady ustalania dopłat

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

  D=Ks*((W-2%))/12
  gdzie:
  D –     kwota dopłaty,
  Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
  W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

 

Podstawa prawna

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

 

Więcej informacji o programie

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W tej sekcji pominęliśmy informacje, które są szczegółowo wyjaśniane w „Więcej o programie” (Kto może ubiegać się o kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, Zasady Bezpiecznego Kredytu, Zasady ustalania dopłat, Więcej informacji o programie, Podstawa prawna)

Zobacz najczęściej zadawane pytania (kliknij tutaj)

Przydatne informacje

Informacja o ryzyku wzrostu stopy procentowej

Sprawdź, jak zabezpieczyć spłatę kredytu przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi

Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Zobacz ubezpieczenia znajdujące się w ofercie Banku

Zobacz, jak wygląda wniosek kredytowy, który trzeba wypełnić

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt Mój DOM udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,15% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 300 000 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,28 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,78%) i ustalonej marży w wysokości: 2,50%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1651,60 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1285,00 zł, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 187.898,08 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 306.796,08 zł  (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 123.617,00 zł), prowizja  za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4.500,00 zł,  Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 487.898,08 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 123.617,00 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 04 października 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.