SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Zawieszenie spłaty kredytu z powodu epidemii koronawirusa COVID-19

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zawieszenie:
 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy
Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:
 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych
 • kredytowej linii hipotecznej

 Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się tutaj.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: kredyty@bssokolow.pl należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres:

Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
ul.Rynek 4
36-50 Sokołów Małopolski
z dopiskiem „Odroczenie rat COVID-19”

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.
Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Centrali Banku
 • korespondencyjnie
Podpisanie aneksu korespondencyjnie

1. Aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
2. Prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
3. Wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:

Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
ul.Rynek 4
36-50 Sokołów Małopolski
z dopiskiem „Odroczenie rat COVID-19”

4. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim  mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Placówki Banku. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.