Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku.

Oferujemy następujące typy przelewów:

 • przelew SEPA
 • polecenie wypłaty

Płatności realizujemy w 12 walutachPLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski).

Przy kwotach od równowartości 20 000 zł (po przeliczeniu wg kursu średniego NBP) oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut.

Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP.

Kod BIC (SWIFT) Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. – POLUPLPR.

Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, Euro Elixir oraz TARGET2.

 

Przelew SEPA

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR,
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
 • koszty „SHA”,
 • tryb realizacji standardowy,
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

 

Przelew SWIFT

SWIFT to Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication , czyli Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Jest to organizacja międzynarodowa, zrzeszająca instytucje finansowe – nie tylko banki, umożliwiająca realizacje przelewów walutowych drogą elektroniczną. Każda instytucja należąca do sieci SWIFT otrzymuje swój kod swiftowy (SWIFT Code / BIC code), który jest jej zaszyfrowaną nazwą i adresem.

 • Przelew SWIFT to przelew walutowy do banku zagranicznego inny niż przelew SEPA realizowany w walucie obcej lub w złotych polskich.
 • Waluty, w których możesz wykonać przelew SWIFT, to: euro, dolar amerykański, funt szterling, frank szwajcarski oraz dolar australijski, dolar kanadyjski, korona czeska, korona duńska, forint węgierski, korona szwedzka, korona norweska i jen japoński.
 • Dla przelewów w walucie innej niż waluta rachunku Bank stosuje kurs kupna/sprzedaży walut obowiązujący w Banku.
 • Za wykonanie przelewu walutowego SWIFT Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat

 

IBAN (International Bank Account Number) – to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych obowiązujący na terenie UE oraz w Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
Numer IBAN będzie Ci potrzebny do przelewów walutowych. Podawaj go razem z kodem BIC/ SWIFT banku beneficjenta. W przypadku braku tych danych, zleceniodawca zostaje obciążony kosztami związanymi z koniecznością podjęcia dodatkowych czynności przez bank beneficjenta.

Numer IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków, z czego pierwsze dwie są literami (PL), a pozostałe cyframi (26 cyfrowy numer rachunku, który wpisujesz dokonując dowolny przelew do polskiego odbiorcy).
W postaci elektronicznej IBAN zapisuj jednym ciągiem, bez stosowania spacji, separatorów, czy kropek, np.: PL1291820006111998222778451243

Numer IBAN podajesz każdorazowo dla danego rachunku dodając do niego dwie litery symbolizujące kraj – np. PL.

 

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

Kursy walut stosowane do rozliczeń przekazu dewizowego są udostępniane w lokalach Banku.