KREDYT TECHNOLOGICZNY – to doskonałe wsparcie dla firm planujących wdrożenie inwestycji technologicznych i jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej ze środków UE

Udzielany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, szczegóły: https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-unijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Aktualnie w naborze do 30.12.2020r:

 • brak limitu maksymalnej wysokości premii technologicznej – teraz możesz uzyskać więcej, niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70%;
 • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możesz wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;
 • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych m.in.:
  • koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
  • roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how o oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  • studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
  • koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;

Warunki:

 • promesa ważna aż 9 miesięcy
 • maksymalna kwota wnioskowanego kredytu jest uwarunkowana oceną zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz realizowanego projektu inwestycyjnego
 • długi okres kredytowania – do 10 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału
 • wymagany minimalny udział środków własnych wynosi 20% wartości inwestycji technologicznej, z zastrzeżeniem, że jeśli jedna inwestycja technologiczna będzie finansowana dwoma kredytami (Kredytem Technologicznym oraz inwestycyjnym, który pokryje wydatki niekwalifikowane), wówczas łączny wkład własny wynosi 10% wartości inwestycji technologicznej

Nie zwlekaj!! Zadzwoń, napisz lub zgłoś się do nas! (adresy i nr telefonów dostępne są w zakładce Kontakt lub kliknij w ten link)

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.