Rachunek bieżący

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 • swobodne dysponowanie środkami,
 • realizowanie płatności do wysokości salda,
 • otrzymanie kredytu w rachunku.
 • uzyskanie dostępu do bankowości mobilnej NaszBank (bezpiecznej aplikacji do autoryzacji transakcji),
 • zarządzenie kontem i usługami poprzez bankowość internetową,
 • używanie karty VISA Business, z funkcją płatności zbliżeniowych i wysokimi dziennymi limitami transakcyjnymi,
 • założenie profilu zaufanego, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych online (CEIDG, e-PUAP,ZUS),
 • korzystanie z usługi mojeID, czyli potwierdzenie tożsamości online u dostawców komercyjnych,
 • składanie wniosków online – np. Tarcza Finansowa PFR,
 • otrzymanie terminalu płatniczego za 0 zł,
 • transakcje BLIK (konta dla firm w formie jednoosobowej działalności gospodarczej)
 • wiele innych…


Korzyści:
0 zł za otwarcie rachunku bankowego
0 zł za prowadzenie rachunku bankowego*
0 zł za wypłaty w PLN BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce
0 zł za wpłatę gotówki we wpłatomacie naszego Banku
0 zł za standardowe przelewy w bankowości internetowej i mobilnej**

*Wysokości opłaty to 0 zł przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego przy spełnieniu warunku utrzymania średniego salda środków na rachunku w miesiącu za który naliczana jest prowizja na poziomie przekraczającym 5 000 zł. Dotyczy klientów, którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku bieżącego na działalność pozarolniczą od dnia 02.05.2023 r., oraz w okresie 6 miesięcy od otwarcia konta nie posiadali w Banku
Spółdzielczym w Sokołowie Młp., rachunku bieżącego/pomocniczego na działalność pozarolniczą.

**Wysokości opłaty to 0 zł przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego. Dotyczy rachunków bieżących na działalność pozarolniczą oraz klientów którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku bieżącego od dnia 02.05.2023 r. i w okresie 6 miesięcy od otwarcia konta nie posiadali w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp. rachunku bieżącego/pomocniczego na działalność pozarolniczą.

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku bankowego:

1. Jednoosobowa działalność:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • pieczątka zgodna z nagłówkiem REGONU,
 • REGON,
 • NIP.


2. Spółka cywilna:

 • dowody osobiste,
 • umowa spółki,
 • REGON,
 • NIP firmy i wspólników,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • pieczątka zgodna z nagłówkiem REGONU.


3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • wyciąg KRS,
 • REGON,
 • NIP,
 • pieczątka zgodna z nagłówkiem REGONU,
 • akt notarialny,
 • dowody osobiste.