Oferta pracy – Analityk kredytowy

Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp. ul. Rynek 4

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Weryfikacja dokumentacji kredytowej wnioskodawców pod kątem kompletności, poprawności i  wiarygodności danych oraz wymaganych informacji;
 • Sporządzanie kompleksowej analizy kredytowej klienta indywidualnego i instytucjonalnego;
 • Wydawanie opinii w wyniku dokonanych analiz zdolności kredytowej dla potrzeb podjęcia decyzji kredytowych;

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia, finanse, bankowość lub pokrewne);
 • Mile widziane doświadczenie pracy w branży finansowej i doświadczenie na stanowisku analityka kredytowego;
 • Znajomość rachunkowości i umiejętność dokonywania analizy dokumentów finansowych;

Umiejętności:

 • samodzielnego sporządzania analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną i pełną księgowość;
 • umiejętność oceny projektów inwestycyjnych;
 • identyfikacji ryzka i umiejętność jego ograniczania;
 • Znajomość form zabezpieczenia zwrotowości udzielonych kredytów;
 • Orientacja w zakresie bieżących trendów gospodarczych i sytuacji branży;
 • Bardzo dobra znajomość programów Word i Excel;

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę;
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń i rozwoju kwalifikacji.

Prosimy o zawarcie w swoim CV klauzuli o następującej treści: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w  Sokołowie Małopolskim danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

CV należy złożyć w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp., 36-050 Sokołów Młp. ul. Rynek 4
lub wysłać na adres e-mail: rekrutacja@bssokolow.pl

Oferta ważna do 19.04.2024r.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM z siedzibą w: Rynek 4, 36-050 Sokołów Małopolski (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji. Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: bank@bssokolow.pl.