Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim z dniem 01-01-2023r. rozszerzył ofertę kredytów zabezpieczonych hipotecznie o okresowo-stałą stopę procentową.

Oferta Banku w zakresie kredytów hipotecznych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:
• oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
• oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki referencyjnej i stałej marży. Stawką referencyjną jest stawka WIBOR 3M , której wysokość określana jest na dwa dni robocze poprzedzające dany kwartał kalendarzowy. Stawka referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Stopa procentowa zmienia się wraz ze zmianą stawki WIBOR.

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:
• posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
• do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt Bankiem. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co miesiąc. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.