SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ POMOCOWYCH DLA KREDYTOBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

Wakacje kredytowe związane z pandemią koronawirusa COVID-19

Klientom indywidualnym , których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa umożliwiamy  zawieszenie spłaty rat kredytów.

Zawieszenie rat dotyczy :

 • uniwersalnego kredytu hipotecznego ,
 • kredytu mieszkaniowo-hipotecznego”,
 • kredytu gotówkowego

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat rat kapitałowych / kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, okres kredytowania nie ulegnie wydłużeniu.

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
 • zwiększenie kosztu kredytu

Opcja zawieszenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa. We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy. W przypadku zabezpieczeń w postaci poręczenia (wekslowego/cywilnego) należy uzyskać pisemną zgodę poręczyciela na zmianę harmonogramu spłat na wniosku o odroczenie terminu spłaty rat.

Wniosek o odroczenie terminu spłat rat znajduje się tutaj

 

Składanie wniosków

 

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: kredyty@bssokolow.pl  (należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy)
 • listownie/kurierem na adres:
  • Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
  • ul. Rynek 4
  • 36-50 Sokołów Małopolski
  • z dopiskiem „Odroczenie rat COVID – 19”
 • w Centrali Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim

Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat  jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia placówki Banku. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.