Informujemy, że od dnia 2 listopada 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w następujących regulaminach:

  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Wprowadzone  zmiany  są  związane  z  wydłużeniem  okresu  ważności  kart  debetowych. Aktualnie, zgodnie z nowymi zapisami regulaminów Bank będzie wydawał i wznawiała karty debetowe z okresem ważności 5 lat.

W razie  jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami w placówkach Banku.