SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Wakacje kredytowe związane z pandemią koronawirusa COVID-19

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych
 • kredytowej linii hipotecznej

Wniosek o odroczenie terminu spłat rat znajduje się tutaj

 

Składanie wniosków

 

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: kredyty@bssokolow.pl (należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy)
 • listownie/kurierem na adres:
  • BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM
  • ul. RYNEK 4,
  • 36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
  • z dopiskiem „Odroczenie rat COVID – 19”

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Centrali Banku
 • korespondencyjnie

 

Podpisanie aneksu korespondencyjnie

 1. Aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. Prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. Wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:
  • Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim,
  • ul.Rynek 4, 36-50 Sokołów Małopolski
  • z dopiskiem „Odroczenie rat COVID – 19”
 4. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim  mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Placówki Banku. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.