Obsługa zleceń zagranicznych realizowana jest w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp w systemie międzynarodowej telekomunikacji finansowej „SWIFT”.

Przelewy z zagranicy: Jeżeli chcemy otrzymać przelew z zagranicy na konto w BS Sokołów Młp, nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

  • adresat przekazu: Bank BPS S.A., kod SWIFT-owy : POLUPLPR, rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego „IBAN”, tj. rachunek NRB poprzedzony literami „PL” (razem: 28 znaków) np. PL2191820061234567891234567,beneficjenta: Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp,
  • dane posiadacza rachunku w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp.

Polecenie wypłaty za granicą lub z zagranicy: Polecenie wypłaty oznacza skierowanie do banku zagranicznego (tzw. zlecenie polecenia wypłaty za granicą) albo otrzymanie z banku zagranicznego (tzw. polecenie wypłaty z zagranicy) zlecenia wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy ( beneficjenta).

Dyspozycja przelewu zawiera numer konta beneficjenta w standardzie IBAN oraz adres BIC banku , co jest równoznaczne z podaniem adresu swiftowego banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz.

Kursy walut stosowane do rozliczeń przekazu zagranicznego są udostępniane w lokalach Banku oraz na stronie internetowej: https://www.bankbps.pl/kursy-walut/

System WESTERN UNION oferuje wygodny i szybki sposób przekazywania pieniędzy pomiędzy swoimi placówkami na całym świecie. Pieniądze wpłacone w agencji WESTERN UNION można otrzymać po kilkunastu minutach w innej agencji WESTERN UNION w tym w placówce Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. Dzięki najnowocześniejszej technologii WESTERN UNION gwarantuje całkowite bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji. Pieniądze wpłacone w agencji WESTERN UNION zostaną wypłacone szybko i tylko osobie, dla której są przeznaczone. Zabezpieczenie stanowi specjalny komputerowy system bezpieczeństwa (unikalny numer kontrolny transakcji oraz hasło wybrane przez Klienta). Aby skorzystać z usługi nie jest potrzebne posiadanie konta bankowego, czeków ani kart kredytowych.

Aby wysłać pieniądze należy zgłosić się do dowolnej agencji WESTERN UNION, wypełnić formularz wpłaty, powiadomić (np. telefonicznie) adresata o dokonaniu przekazu i przekazać mu numer kontrolny przekazu (MTCN). Aby dokonać odbioru przesłanych pieniędzy należy po otrzymaniu powiadomienia od osoby przesyłającej zgłosić się do agencji WESTERN UNION w BS w Sokołowie Młp z dowodem tożsamości oraz z posiadaniem następujących danych:

  • imię i nazwisko Adresata
  • imię i nazwisko Nadawcy
  • numer telefonu Nadawcy
  • spodziewana kwota przekazu
  • miejsce nadania przekazu
  • numer kontrolny przekazu (MTCN).

Wypłaty dokonywane są w PLN. System WESTERN UNION działa w ponad 200 krajach całego świata. Sieć ponad 275 000 agencji WESTERN UNION jest największą siecią międzynarodowych przekazów pieniężnych.