Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna w naszym Banku jest właściwym rozwiązaniem dla Twojego biznesu. Długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie to elastyczna forma finansowania działalności Twojej firmy na atrakcyjnych warunkach. Zainteresowany? Sprawdź szczegóły!

Co zyskujesz?

 • okres kredytowania do 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu:
  • do 1.500 000,00 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie pełnej księgowości,
  • do 1 000 000,00 PLN – dla Klientów prowadzących działalność rolniczą lub rozliczających się na zasadzie księgi przychodów i rozchodów,
  • do 500 000,00 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
   wpływ na maksymalną wysokość kredytu ma wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem.
 • dogodny sposób korzystania z kapitału,
 • zobowiązanie kredytowe na dowolny cel związany z działalnością Twojego biznesu.

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

Kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu, oraz refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo tj. zadłużenie przeterminowane utrzymujące się powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500,00 PLN.Oprocentowanie Kredytowej Linii Hipotecznej

 • WIBOR 3M + stała ustalana indywidualnie marża Banku,

Kredytowa Linia Hipoteczna w naszym Banku to realna, długoterminowa pomoc w realizacji bieżącej działalności Twojej firmy oraz szansa na szybszy rozwój inwestycyjny przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z nami i zapytaj o Kredytową Linię Hipoteczną, a udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Zapraszamy!

Kredyt obrotowy i inwestycyjny

Kredyt obrotowy udzielany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Kwota kredytu uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej, branży prowadzonej działalności, oraz wielkości osiąganych obrotów. Kredyt może być spłacany w ratach miesięcznych, bądź jednorazowo. Kredyt obrotowy udzielany jest na okres do 2 lat.

Kredyt inwestycyjny jest udzielany na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtwarzanie, modernizację i zwiększanie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących przy 20 % wkładzie własnym.

Kredytem mogą być finansowane nakłady związane z prowadzoną działalnością na:
· zakup gruntu i terenu,
· zakup budynków i budowli,
· rozbudowę, modernizację obiektów i budowli,
· zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych,
· zakup środków transportu,
· zakup innych środków trwałych.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest maks do 10 lat. Kredyt może zostać wypłacony jednorazowo, bądź w transzach


Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie aż do wygaśnięcia umowy. Okres kredytowania do 12 m-cy z możliwością odnowienia na następny rok.

Warunkami udzielenia kredytu w rachunku bieżącym są:
· posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bieżącego w BS w Sokołowie Młp przez okres co najmniej 3 miesięcy,
· realizowanie obrotów w formie bezgotówkowej,
· dokonywanie rozliczeń głównie za pośrednictwem tego rachunku,

Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości obrotów na rachunku bieżącym.