Kredyt obrotowy i inwestycyjny

Kredyt obrotowy udzielany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Kwota kredytu uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej, branży prowadzonej działalności, oraz wielkości osiąganych obrotów. Kredyt może być spłacany w ratach miesięcznych, bądź jednorazowo. Kredyt obrotowy udzielany jest na okres do 2 lat.

Kredyt inwestycyjny jest udzielany na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtwarzanie, modernizację i zwiększanie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących przy 20 % wkładzie własnym.

Kredytem mogą być finansowane nakłady związane z prowadzoną działalnością na:
· zakup gruntu i terenu,
· zakup budynków i budowli,
· rozbudowę, modernizację obiektów i budowli,
· zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych,
· zakup środków transportu,
· zakup innych środków trwałych.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest maks do 10 lat. Kredyt może zostać wypłacony jednorazowo, bądź w transzachKredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie aż do wygaśnięcia umowy. Okres kredytowania do 12 m-cy z możliwością odnowienia na następny rok.

Warunkami udzielenia kredytu w rachunku bieżącym są:
· posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bieżącego w BS w Sokołowie Młp przez okres co najmniej 3 miesięcy,
· realizowanie obrotów w formie bezgotówkowej,
· dokonywanie rozliczeń głównie za pośrednictwem tego rachunku,

Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości obrotów na rachunku bieżącym.