O Programie

 

 • Wnioski „Rodzina 800+”, „Dobry Start” na okres świadczeniowy 2022/2023 są dostępne w systemie Internet Banking.
 • Należy zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Rola Banku w Programie Rodzina 800+
  • Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 800+, Dobry strat 300+ online w systemie Internet Banking w sekcji „Wniosek 800+”, „Dobry strat”. Złożenie wniosku w Banku lub telefonicznie nie jest możliwe.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 800+, Dobry Start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
  • Wnioski Rodzina 800+, Dobry Start są dostępne w systemie internetowym internet banking na mocy porozumienia Banku z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wniosek w usłudze Internet Banking

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 800+, Dobry strat znajdziesz po zalogowaniu do systemu Internet Banking, w menu „Wniosek 800+”, „Dobry Start” – „Nowy wniosek”.
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Internet Banking.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejinstrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku w Programie Rodzina 800 plus.

 

Bezpieczeństwo

 

Składając Wniosek Rodzina 800+, Dobry Start przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

 • Wniosek Rodzina 800+, Dobry Start dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  systemie Internet Banking.
 • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek.
 • Po zalogowaniu do systemu Internet Banking, w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu autoryzacyjnego jedynie wtedy, gdy wskażesz, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na początku składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 800+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 800+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

 

Wyłączenie blokady wyskakujących okienek

W celu złożenia wniosku dotyczącego świadczeń m.in. Dobry Start (300+) lub 800+ niezbędne jest wyłączenie blokady wyskakujących okienek. Blokadę można wyłączyć w następujący sposób:

 • dla przeglądarki Chrome

 

 

 • dla przeglądarki Internet Explorer
  • kliknąć Zezwól raz lub Opcje dla tej witryny →Zawsze zezwalaj

 

 

 • dla przeglądarki Mozilla Firefox
  • kliknąć Opcje a następnie Pozwól otwierać wyskakujące okna