Wplatomat

Urządzenie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zalety

  • Zwiększone limity wypłaty dla Klienta banku
  • Wpłaty bezpośrednio na rachunek Klienta, do 200 banknotów jednorazowo dla Klientów Banku (wpłacona kwota jest natychmiast widoczna na rachunku i możliwa do wykorzystania)
  • Możliwość wpłaty dużych kwot, np. wpłaty utargów sklepu
  • Dodatkowe usługi tj. wypłata bez karty, doładowanie telefonu, wydrukowanie wyciągu ostatnich operacji na rachunku.

Wskazówki

  • Nie należy wkładać do wpłatomatu banknotów zniszczonych, pogiętych, posklejanych bądź mokrych,
  • Wpłatomat przyjmuje do 200 banknotów jednorazowo,
  • Wpłatomat przyjmuje tylko polskie banknoty o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł oraz 500 zł.
  • Wpłatomat nie przyjmuje monet!

 

Aby korzystać z powyższych funkcjonalności, Klient banku musi aktywować usługęMój Rachunek”. Usługę tą uruchamia się w bankomacie samodzielnie i jednorazowo.

 

Jak aktywować usługę „Mój rachunek”?

 

1. Włóż kartę do bankomatu i wybierz język po czym wprowadź PIN,

2. Wybierz funkcję „Odblokuj PIN”,

 

3. Wybierz opcję „Aktywuj usługę Mój rachunek”,

4. Jako hasło wpisz ten sam PIN dwukrotnie,

5. Naciśnij „Akceptuj”.