Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim


Idź do treści

Misja Banku

O Banku

Misją Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim jest dążenie do rozwoju banku uniwersalnego, zdolnego do zaspokajania potrzeb finansowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych przy zachowaniu bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku depozytów oraz wspieranie rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego. Realizaując przyjętą misję, za strategiczny cel swojego działania Bank przyjął umacnianie podstaw ekonomicznych działalności w celu dlaszego zwiększania bezpieczeństwa powierzonych środków oraz zmnijeszania wszelkich obszarów ryzyka w zarządzaniu nimi.

Strona Główna | Internet Banking Logowanie | Bankowość Elektroniczna | O Banku | Rachunki Bankowe | Kredyty | Lokaty | Karty | Bankomaty | Przekazy zagraniczne | Przydatne dokumenty | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego