Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim


Idź do treści

Lokaty

Lokaty


LOKATA SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

Rachunek (lokata) systematycznego oszczędzania to długoterminowa z oprocentowaniem 1,50 % w stosunku rocznym lokata oszczędnościowa. Posiadaczem lokaty systematycznego oszczędzania może być osoba fizyczna. Jest ona otwierana i prowadzona na okres 36 miesięcy. Aby ją mieć wystarczy przyjść do Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp z dokumentem tożsamości, podpisać umowę, dokonać pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 200 zł i zadeklarować kwotę comiesięcznych wpłat minimum 50 zł. Posiadanie takiej lokaty to: bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych, wyższy dochód z tytułu odsetek niż na zwykłym rachunku. Nie są pobierane opłaty za otwarcie, prowadzenie i likwidacje lokaty systematycznego oszczędzania. W przypadku zerwania lokaty przed terminem skutkuje naliczeniem odsetek w obniżonej wysokości tj. 0,05 %.

LOKATY TERMINOWE

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi 500 zł. Odsetki są naliczane i dopisywane do kapitału po upływie okresu umownego wg stóp procentowych obowiązujących w okresie utrzymywania środków pieniężnych na rachunku lokaty. Naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie, w trakcie trwania okresu umownego skutkuje naliczeniem odsetek w obniżonej wysokości, tj. w wysokości 0,05 %


DEPOZYTY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM GWARANTUJE BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Strona Główna | Internet Banking Logowanie | Bankowość Elektroniczna | O Banku | Rachunki Bankowe | Kredyty | Lokaty | Karty | Bankomaty | Przekazy zagraniczne | Przydatne dokumenty | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego