Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim


Idź do treści

Internet Banking

Bankowość Elektroniczna

Za pośrednictwem usługi Internet Banking (WERSJA DEMONSTRACYJNA - ZOBACZ) nasz Klient ma możliwość: łatwego dostępu 24h/dobę do wszystkich rachunków wskazanych przez Klienta niezależnie od miejsca i czasu, dokonywania dowolnych przelewów w tym składki do ZUS i Urzędu Skarbowego, zakładania lokat z rachunku wybranego z listy rachunków w ramach wolnych środków tego rachunku, uzyskiwania informacji o kredytach, składania zleceń okresowych, uzyskiwania informacji o wysokości sald na rachunkach, wydruku potwierdzenia wykonania operacji i wyciągów, obsługę kart debetowych Visa (zastrzeganie kart, zmiana limitów transakcyjnych).

Koszyk płatności to miejsce, w którym można zgromadzić operacje, a następnie za pomocą autoryzacji jednym hasłem zlecić ich wykonanie, np. paczka 10 przelewów.

Operacje w koszyku płatności można umieszczać na kilka sposobów:

  • poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (dodaj do koszyka płatności) przy wykonywaniu przelewu jednorazowego, do odbiorcy zdefiniowanego, do ZUS lub podatkowego,
  • import przelewów z pliku w formacie ELIXIR-O lub VideoTEL


Aby
zatwierdzić paczkę operacji wybierz"Zatwierdź".Aby usunąć operację wybierz "Usuń".


Papierowa lista haseł jednorazowych jest wykorzystywana do bezpiecznego przeprowadzania poprzez internet operacji na rachunkach w BS. Hasła umieszczone na danej lcie haseł przeznaczone są tylko dla jednego posiadacza rachunku i mogą być wykorzystane jedynie do zatwierdzania operacji przeprowadzanych na rachunkach tego właściciela.

Hasła smsowe służą do bezpiecznego potwierdzania operacji na rachunkach w Internet Banking. Jest to wygodna, nowoczesna i bezpieczna alternatywa dla papierowcyh haseł jednorazowych

Hasła smsowe to:

  • bezpieczeństwo (hasło dotyczy tylko jednej, konkretnej operacji i nie może b powtórnie użyte)
  • wygoda (wystarczy Twój telefon komórkowy, nie musisz pamiętać o liście haseł)
  • nowoczesność (obsługa w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę)


Przykładowy SMS z hasłem:
"hasło 123456 dane oper: kwota 100 PLN 2009-01-01 tyt. przelew: opłata za prąd, numer rach. 0918200060...152573567"


W powyższym przykładzie hasło potwierdzając operację to: 123456 był to przelew jednorazowy. Z tytułu przelewu wynika że dotyczył opłaty za prąd w kwocie 100 zł. Zawarty w sms-ie jest również niepełny numer konta 091820060...152573567, z którego dokonywany był przelew w dniu 2009-01-01.

Bezpieczeństwo

Wygoda

Nowoczesność

Hasła smsowe w Internet Banking różnią się od tradycyjej listy tym że: - system generuje odpowiednie hasło smsowe online, uwzględniając wszystkie dane zlecanej operacji. W ten sposób tym hasłem można potwierdzić jedynie operacje zlecone przez Klienta. Zmiana numeru rachunku, daty operacji, kwoty
– każda z tych modyfikacji powoduje, że hasło przestaje być skuteczne!- hasła smsowego nie trzeba chronić nawet podejrzane przez osoby niepowołane nie może być użyte wbrew intencjom Klienta. - hasło smsowe zawiera skrócone informacje o operacji, której dotyczy.

Hasło smsowe przychodzi bezpośrednio na Twoją komórkę, właśnie wtedy, gdy wykonujesz operacje wymagajce potwierdzenia hasłem.
Hasło ma długość 6 cyfr przekazanych przez SMS Banking. W wiadomości SMS zawierającej dane o zleconej operacji. Nie musisz pamiętać o noszeniu ze sobą aktywnej listy haseł jednorazowych, o aktywowaniu nowej listy. Jedyne, czego potrzebujesz to telefon komórkowy o numerze zarejestrowanym w systemie Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. Z haseł smsowych skorzystasz także za granicą – pod warunkiem, że masz aktywny roaming.

Rozwiązanie to gwarantuje pełną synchronizację zlecanych operacji z przesyłaniem haseł smsowych. Są one tworzone online i natychmiast wysyłane do Klienta. System SMS Banking działa przez 24 godziny na dobę. Nowoczesność tego rozwiązania polega jednak przede wszystkim na pogodzeniu dwóch, tradycyjnie przeci- wstawnych elementów: wygody i bezpieczeństwa.


W dowolnym momencie użytkownik, który posiada zdefinowany numer telefonu komórkowego w systemie Banku może zmieniać sposób autoryzacji operacji czy to na papierową listę haseł jednorazowych czy to na hasła sms.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z instrukcją użytkownika systemu Internet Banking.Strona Główna | Internet Banking Logowanie | Bankowość Elektroniczna | O Banku | Rachunki Bankowe | Kredyty | Lokaty | Karty | Bankomaty | Przekazy zagraniczne | Przydatne dokumenty | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego