Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim


Idź do treści

Historia Banku

O Banku

Początek spółdzielczości bankowej na ziemi sokołowskiej datuje się od 1905 roku. Z inicjatywy Piotra Podstawskiego w dniu 1 grudnia 1905 roku I Walne Zebranie powołało do życia Spółkę Oszczędności i Pożyczek w Sokołowie. Już w pierwszych latach działalności Spółka osiągnęła dobre wyniki finansowe i dysponowała dużym kapitałem, pochodzącym przede wszystkim z wkładów oszczędności. Równolegle ze Spółką Oszczędności i Pożyczek działalność bankową na terenie Sokołowa prowadziła Kasa Zaliczkowa, która w późniejszym okresie przyjęła nazwę Banku Gospodarczego Ziemi Sokołowskiej.
W 1942 roku doszło do połączenia Banku Gospodarczego z Kasą Stefczyka. W wyniku realizacji dekretu o reformie bankowej z 1948 roku powołano Gminną Kasę Spółdzielczą (GKS). Walne Zgromadzenie Delegatów GKS w Sokołowie zwołane 17.06.1956 r. przyjęło nowy statut rozszerzający zakres uprawnień organów samorządowych i zmieniono nazwę GKS na „Kasę Spółdzielczą”.


Ważnym wydarzeniem dla spółdzielczości bankowej było powołanie na krajowym Zjeździe Delegatów w 1957 roku Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych.
W latach 1961 i 1966 nastąpiły kolejne zmiany statusu Spółdzielni, przy czym w 1966 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę na „Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim". W 1966 roku rozbudowano i zmodernizowano lokal bankowy, zwiększając jego funkcjonalność.

Do 1975 roku Bank w Sokołowie rozwijał dynamicznie działalność oszczędnościową. Wprowadzenie nowej ustawy o prawie bankowym i powołanie w 1975 roku Banku Gospodarki Żywnościowej – spowodowały potrzebę zmiany statutu Banku określając w nim, że teren działania BS obejmuje miasto i gminę. Z dniem 1.07.1975r. BS przejął po byłym Banku Rolnym całą obsługę kredytową ludności wiejskiej.

Na mocy ustawy z 20.01.1990 roku Banki stały się samodzielne. W roku 1991 zakupiono nowy sprzęt komputerowy co znacznie usprawniło obsługę klientów. 18.11.1994r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło nowy statut Banku i podjęło uchwałę zmierzającą do utworzenia Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie i zrzeszenia się w nim, a od 2002 r. bankiem zrzeszającym jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie

Strona Główna | Internet Banking Logowanie | Bankowość Elektroniczna | O Banku | Rachunki Bankowe | Kredyty | Lokaty | Karty | Bankomaty | Przekazy zagraniczne | Przydatne dokumenty | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego